API anunță concursul „Jurnaliștii – pentru cetățeni și comunități active”Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs pentru jurnaliștii și jurnalistele, fotojurnaliștii și fotojurnalistele din mass-media națională, locală și regională, care abordează subiectul implicării cetățenilor în soluționarea problemelor comunitare.

Scopul concursului constă în stimularea promovării de către mass-media a spiritului civic și a inițiativelor cetățenești la nivel local și regional care conduc la îmbunătățirea condițiilor de trai și la îmbunătățirea serviciilor publice locale.

Categoriile concursului și condițiile de participare

Concursul va avea următoarele trei categorii:

1. Presă scrisă și presa online

2. Audiovizual (TV și radio)

3. Fotografie

La concurs pot participa jurnaliști/jurnaliste și fotojurnaliști/fotojurnaliste care sunt angajați/angajate sau colaborează cu instituții mass-media naționale, locale și regionale din Republica Moldova. Fiecare candidat(ă) va transmite cel mult 3 (trei) produse jurnalistice la una sau mai multe categorii ale concursului, publicate în presa scrisă (ziare, reviste), presa online (site-uri și portaluri informaționale) sau difuzate în mass-media audiovizuale (posturi de televiziune, posturi de radio) pe parcursul anilor 2020 și 2021.

Se vor accepta materiale jurnalistice (în formă scrisă, audio, video, fotografii) care reflectă contribuția cetățenilor și activismul civic în identificarea și rezolvarea unor probleme reale din comunitățile lor, cooperarea dintre societatea civilă și autoritățile publice, inițiative cetățenești menite să îmbunătățească serviciile publice locale – apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică a clădirilor publice    – a și condițiile de trai în localități, alte subiecte conexe ale acestora, cum ar fi protecția mediului.

Evaluarea

Materialele vor fi evaluate de un juriu de profesioniști, format din reprezentanți ai societății civile, comunicatori și experți media. Evaluarea va avea loc în baza următoarelor criterii.

1. Pentru materialele jurnalistice:

a) abordarea subiectului și corespunderea tematicii anunțate – se va lua în calcul obiectivitatea și veridicitatea materialului, respectarea echilibrului de gen a surselor și protagoniștilor, abordarea aspectului implicării cetățenilor în viața comunității pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și a serviciilor publice locale, a implicării cetățenilor în procesul decizional, respectarea normelor deontologiei jurnalistice;

b) complexitatea subiectului, documentarea și colectarea datelor – se va ține cont de numărul intervievaților și sursele de informare, profunzimea analizei subiectelor abordate, prezența analizelor comparative și a promovării bunelor practici, a parteneriatelor dintre cetățeni, societate civilă și autorități pentru servicii publice de calitate;

c) impactul materialului – se va analiza dacă materialul oferă soluții viabile provocărilor legate de serviciile publice de calitate și subiectele enunțate mai sus, impactul social al materialului;

d) calitatea și producția tehnică – va fi apreciată originalitatea prezentării, claritatea structurii, limbajul coerent, dacă este însoțit de inovații grafice, fotografii atractive, efecte audio/video.

2. Pentru fotografii:

Vor fi luate în considerare atât criteriile tehnice, cât și criteriile de conținut.

Criteriile tehnice includ: claritatea, contrastul, iluminarea, utilizarea culorii, compoziția pe fotografie.

Criteriile de conținut sunt:

a) mesajul – se va evalua dacă fotografia ilustrează în mod clar subiectul și în ce măsură mesajul poate fi recunoscut;

b) emoția – se va evalua dacă fotografia provoacă un răspuns emoțional sau o reacție a publicului;

c) relevanța – se va evalua în ce măsură fotografia este relevantă pentru promovarea activismului, dacă abordează elementul implicării civice, aduce o inovație sau noi perspective, expune și abordează aspectul implicării cetățenilor în rezolvarea problemelor locale și a îmbunătățirii serviciilor publice la nivel local;

d) impactul sau beneficiul fotografiei – dacă fotografia a fost ulterior preluată de alte media, a provocat o reacție publică.

Premii și festivitatea de premiere a câștigătorilor

La fiecare categorie a concursului vor fi desemnați câte 3 (trei) câștigători/câștigătoarea, cărora li se vor oferi premii de valoare.

Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul unui eveniment planificat în perioada septembrie-octombrie 2021.

Depunerea dosarelor

Dosarele pentru concurs vor include, obligatoriu, următoarele:

1. Copiile materialelor prezentate la concurs (pentru materialele jurnalistice – textul salvat în format doc. sau rtf.; înregistrările video și audio în format MP4; pentru fotografii – fotografia originală în format jpg.) și link direct activ spre platforma mediatică unde acestea au fost publicate (site-ul, portalul, pagina postului TV sau radio);

2. O declarație pe proprie răspundere, în formă liberă, prin care aplicantul/aplicanta confirmă veridicitatea informațiilor din materialele prezentate la concurs;

3. CV-ul aplicantului/aplicantei.

Note: În mesajul de expediere a materialelor la concurs aplicantul/aplicanta va indica obligatoriu categoria de concurs la care participă.

Dosarele incomplete și care nu includ documentele/detaliile descrise mai sus nu vor fi acceptate.

Dosarele vor fi transmise la adresa de email: rodica.malic@api.md până la 30 iunie 2021, ora 17.00.

Persoane de contact: Cristina Bobîrcă, email: cristina.bobirca@api.md și Rodica Malic, email: rodica.malic@api.md, număr de telefon: 022 21 06 02.

Concursul se desfășoară în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet